Czarny Łabędź

Czarny Łabędź

Duchy hierarchicznej ciemności zainspirują swoich ludzkich gospodarzy (najemników) do znalezienia szczepionki, która wypędzi wszelkie skłonności do duchowości z duszy ludzkiej (25).

Rudolf Steiner (1917), antroposof i przeciwnik szczepionek

Czarny Łabędź

Covid’19, a raczej cov-id’19 (1), to nowa normalność, a raczej anormalność, oparta na ideologii czarnego łabędzia. Ideologia czarnego łabędzia, to paranoja światowych elit, dążąca do podporządkowania i zainfekowania każdego obywatela ideologią poprawności politycznej, co w następstwie, da im dostęp do ludzkiego umysłu i ludzkich ciał, bez ograniczeń wynikających z wolnej woli i prawa naturalnego (2) …

Czarny łabędź, to dla zwykłego obywatela skutek nieprzewidzianych choć zaprojektowanych wcześniej zdarzeń (3), dążących do danej ideologii i rozwiązania wcześniej stworzonego problemu …

Wierzę, że historycy spojrzą wstecz na wykreowaną z niczego pandemię koronawirusa w 2020 roku i nazwą ją akcją czarnego łabędzia.

Zdarzenie oparte na oknie overtona (12) nazwane czarnym łabędziem, ma trzy właściwości : Niespodziewana niespodzianka opiera się olbrzymich środkach dążących do gigantycznego efektu, po którym następne wydarzenia uważane są za nieuniknione, co tworzy efekt domina (13) …

Wykreowana z niczego pandemia, została stworzona na bazie trwających od lat pogłosek medialnych, dążących do spektakularnej fabuły, gubiącej ludzki rozsądek. Zabawa dążąca do kryzysu, internetu rzeczy, bezrobocia, likwidacji tradycyjnego pieniądza, depopulacji i kontroli społecznej, przekształciła prawo w regulamin obozowy …

Okno overtona (12), poprzez efekt domina, dąży do metody szoku przyszłości (14) i zaakceptowania terroru, stającego się nowym prawem stosowanym przeciw słabszym. Prawo zwierząt (2), to odwieczna reguła hierarchii, kreującej kult fetyszu i fetyszysty (15) …

Społeczeństwo nieświadome tych pojęć i zagadnień, już nigdy nie powróci do normalnego życia, ponieważ wykreowany strach, dał elitom dostęp do ich świadomości, dążącej do nielogicznej samozagłady, poprzez szczepienia, pozwalające na kontrole ciała i umysłu niewolnika.

Fiksacje higieniczne przełożyły się na strategie finansowe korporacji, wspieranych przez rządy i media … W naszych głowach fiksacja, stworzyła agenta, który dba o odpowiednią ilość papieru, mydła i jedzenia, ponieważ media wykreowały model wojny, w której konsument, sam stara się zdobyć towar, proponowany przez korporacje w odpowiedniej dawcę oraz formie … i nawet, jeśli będzie to trucizna – to kupimy ją, ponieważ wspierają ją odpowiednio dopasowane ideologie naszych potrzeb …

Ideologia czarnego łabędzia, poprzez strach, dąży do określonego zysku ideologicznego i zwycięstwa nad zmanipulowaną ofiarą, która poprzez psychiczne rany, staje się obojętna i zmęczona otaczającym ją chaosem (14).

Czarnych łabędzi mamy sporo w naszej historii : krach na giełdzie w 1929 roku, Pearl Harbor, śmierć Kennedyego, czy WTC … , każdy z tych łabędzi przyniósł konkretną korzyść władzy elit nad zmanipulowanym plebsem …

Co prawda takiego łabędzia przeżyje większość z nas, ale skutki jego funkcjonowania przełożą się na nasze dalsze życie (16). Rytuał przejścia, został dokonany, społeczeństwo przyjęło formę dysputy narzuconej przez rząd globalny, ponieważ bierność jest formą kolaboracji obywatela z rządem, który na owym obywatelu żeruje (17) …

Do wdrożenia tego zadania, wyznaczono marionetki uzależnione od fetyszu pozycji, tytułu, momona i władzy. W Polsce był to :

– Jarosław Kaczyński (4), którego animatorem działań, jest znany niemiecki mason, socjolog, prawnik, szaman – Max Weber, który ładuje do głów swoich marionetek, następujące brednie, zwane treściami intelektualnymi : Polityk, nie może kierować się moralnością, ale odpowiedzialnością, i przewidywać konsekwencje swoich decyzji …

– Cel uświęca wszystkie środki, trzecia siła (18) kreuje tezę i antytezę podziału społecznego, z której nieustannie korzystają fetyszyści, żerujący na całym społeczeństwie …

Łukasz Szumowski (brat Marcina Szumowskiego, prezesa Oncoarendi Therapeutics, który na kryzysie zbija kokosy kosztem całego zniewolonego społeczeństwa), to niebezpieczny fetyszysta, psychopata, który nie reprezentuje interesów żadnego z nas, ponieważ reprezentuje on interesy rządu globalnego – komitetu 300u w tym światowego ministerstwa zdrowia – WHO, departamentu stanu USA, koncernów farmaceutycznych, Czarnej Szlachty (10), grupy Bilderberga, klubu rzymskiego i Zakonu Maltańskiego oraz instytucji podrzędnej, zwanej Polską Spółką Akcyjną …

Szumowski (5), należał także do tajnego bractwa studenckiego Arkonia. Bractw studenckie służą do naboru kandydatów do tajnych bractw (19).

Na ten przykład : Wspomnieć warto Romana Dmowskiego (patrona poznańskiej Baltii i krakowskiej Akropolii), Ignacego Jana Paderewskiego (warszawska korporacja Patria), Karola Huberta Rostworowskiego (krakowska Akropolia), Kazimierza Lutosławskiego (warszawska korporacja Sparta związana ze środowiskiem harcerskim) czy wywodzących się z pokolenia tzw. młodej endecji, bezpośrednich członków konwentów akademickich – Henryka Rossmana (warszawska Welecja), Adama Doboszyńskiego (członek gdańskiej ZAG Wisła), czy Stanisława Kasznicę (poznańska Helionia).

– Mateusz Morawiecki, kreuje politykę Masonerii z ramienia syjonistycznej sekty Chabad Lubowicz ( Morawiecki chodził do syjonistycznej szkoły ), które chronią się pod szyldem czarnej szlachty. Czarna Szlachta wyznaczyła i namaściła go wstępnie, na następcę Kaczyńskiego.

Ideologia i komercjalizm ludzkiego kapitału

Cov-id’19 (1), oznacza koprodukcje opartą ( co-production value ) na zaangażowaniu wszystkich kręgów współtworzących daną ideologie, będąca przyczółkiem do masowych szczepień wprowadzających ideologie (iD2020 (6)) internetu rzeczy w ludzkich ciałach, za pomocą wszepienia nano nadajnika i odbiornika, obsługującego i kolaborującego z siecią 5G (7).

Internet użytkujący ludzki kapitał (8)

Internet rzeczy, to sieć połączonych ze sobą przedmiotów, a także Internet Wszechrzeczy (Internet of Everything – IoE), będący określeniem na sieć ludzi, procesów, danych i rzeczy podłączonych do Internetu.

Powstał także licznik zliczający przybliżoną liczbę elementów Internetu Wszechrzeczy. Szacuje się, że w 2020/1 roku podłączonych do sieci będzie od 25 mld do 50 mld urządzeń, z tego 7,7 mld jednostek ludzkich w wyniku szczepień (6).

Podstawowym celem Internetu rzeczy jest stworzenie inteligentnych przestrzeni, tj. inteligentnych miast, transportu, produktów, budynków, systemów energetycznych, systemów zdrowia czy związanych z życiem codziennym. Podstawą rozwoju inteligentnych przestrzeni jest dostarczenie technologii – 5G/iD 2020 (6/7), która zapewni ich realizację.

Systemy realizacji Internetu rzeczy są praktycznie nieograniczone i obejmują między innymi:

-) Inteligentne domy, inteligentne budynki należące do czarnej szlachty (10)

-) Inteligentne miasta (9) należące jak powyżej

-) Inteligentne sieci zdrowia oparte na ludzkim kapitale

-) Inteligentne przedsiębiorstwa, inteligentny przemysł należące j.p

-) inteligentne systemy energetyczne w które wpisuje się ludzkie życie (kapitał tworzący wartość fetyszy)

-) Inteligentne systemy pomiarowe

-) Monitorowanie życia ludzkiego i jego środowiska, monitorowanie zagrożeń, buntów i ludzkich zachowań poprzez odczytywanie myśli (co będzie możliwe za 5 lat, za pomocą technologii id2020 (7) oraz sieci 5G (6) i eksperymentalnej sieci 6G) …

Schematy te opracował agent czarnej szlachty Kevin Ashton dla firmy Cisco oraz Procter&Gamble.

Internet rzeczy w medycynie i farmacji, czyli digitalizacja handlu ludzkim kapitałem (8)

Transformacja cyfrowa powinna zacząć się od klienta i jego ciała (Transhumanizm (11)). Dojrzałość cyfrowa, jest szczepionką na koronawirusa, który zespoli internet użytecznych niewolników w jedną całość, posłuszną rozkazom rządu globalnego (10).

Przewiduje się, że w przyszłości, dzięki lepszej opiece medycznej, średnia długość życia będzie znacznie wyższa. W połączeniu z niskim przyrostem naturalnym będzie to skutkować starzeniem się społeczeństwa zależnego od transhumanizmu, który wprowadza rynek cyber-transplantologii.

W konsekwencji będzie duża presja na wdrożenie rozwiązań, które osobom starszym zapewnią samowystarczalność, a także prawidłową opiekę. Rezultaty demograficznego i socjoekonomicznego rozwoju będą następujące:

– Zwiększająca się liczba starszych ludzi, którzy żyją sami i potrzebują opieki, w tym intensywnej opieki.

– Zwiększająca się liczba starszych ludzi, którym brak jest zasobów finansowych i socjalnych; będą mieli oni trudności w otrzymaniu minimalnych świadczeń opieki zdrowotnej.

– Zwiększająca się liczba starszych ludzi, których stan majątkowy jest wystarczający, aby przeznaczać pieniądze na inwestowanie w swoje bezpieczeństwo, zdrowie i rozrywkę.

– Zmieniające się relacje rodzinne i mieszkaniowe, wzrost średniej odległości między członkami rodziny, które będą miały wpływ na możliwości udzielania sobie wzajemnej pomocy.

– Starzenie się społeczeństwa pracującego, potrzeba utrzymania aktywności osób starszych w społeczeństwie i pracy.

W sektorze zdrowia liczba potencjalnych realizacji Internetu rzeczy jest ogromna. Podstawowym przykładem są wszelkie sieci telemedyczne, które pozwalają na monitorowanie stanu pacjenta, śledzenie wybranych parametrów i sygnałów fizjologicznych, tj. temperatury, ciśnienia krwi oraz czynności oddechowych, które dla dobra rządu globalnego, będą wpływały na użyteczne wylewy, udary, zawały oraz choroby całego organizmu, wynikające z nasilenia radiacji elektromagnetycznej w ciele ofiary.

Druga grupa czujników pozwoli zbierać dane dotyczące aktywności. Dane te następnie będą agregowane i wysyłane do centrów medycznych, w których systemy analizy tych danych będą natychmiast podejmować decyzję w momencie wystąpienia anomalii zagrażającej życiu. Nie zauważyłeś działań firmy Google, Garmin, Apple … to patrz uważnie … na to, co cię otacza i na to co masz w kieszeni i w domu … Brak zainteresowania, oznacza twoją bierną zgodę !

Dane te będą mogły również być wykorzystane w innych systemach, które miały by na celu wspieranie zmian stylu życia, nawyków żywieniowych, które poprawiałyby jakość życia opartą na poprawności politycznej, a także w systemach prognozowania stanu zdrowia, czy systemach medycyny zapobiegawczej. W ten zakres wchodzą również sieci pozwalające na monitorowanie życia osób starszych czy niesamodzielnych.

Systemy pozwolą sprawdzić m.in. czy osoba zjada odpowiednią liczbę posiłków, czy przyjmuje leki i czy wykonuje podstawowe zabiegi higieniczne. Będą jej o tym przypominać, a w razie nieprawidłowości powiadamiać osobę sprawującą opiekę. Pozwolą także reagować w sytuacji zagrożenia – po upadku lub zbyt długim pobycie w jednym miejscu mieszkania.

Internet rzeczy zmieni również codzienność osób niepełnosprawnych. Nowa generacja czujników, neurosensorów i neurochipów pozwoli w znaczący sposób usprawnić życie osób niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo.

Kontrola została wpleciona w schemat użyteczności niewolnika, wszystko dla naszego dobra, a raczej dla dobra elit – naszym kosztem …

Szanowni państwo !

Nie ma tu mowy o żadnej sztucznej inteligencji, czy jakiejkolwiek formie inteligencji, ponieważ jest to globalny system podporządkowania jednostki (nowy porządek świata (20)) oparty na technokratyzacji czynników biologicznych i ich komercyjnej kontroli.

Jak się aktywnie bronić przed sanepidem, który wprowadza regułę poprawności politycznej, poprzez strach

Cokolwiek trafi do twoich rąk, musi to być uważnie przeczytane i przeanalizowane, ponieważ to nie ty masz się bać, lecz ci, którzy utrudniają tobie życie (21) …

Korzystaj z umysłu, aby nie zrezygnować z własnego prawa i logiki postępowania.

Jeśli fetysz policji (15), wręczy ci tak zwany mandat odetchnij głęboko i przygotuj się do wojny, która nie musi skończyć się na jeden bitwie …

Sanepid, pragnie zablokować pokrzywdzonemu człowiekowi prawo do czynnego udziału w postępowaniu, za pomocą art. 10.2 kpa, dzięki czemu owa organizacja, może nakładać na obywatela najwyższe z możliwych kar :

Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Kiedy świadome swych praw jednostki wywalczyły powrót art. 10.1, co zamknęło sanepidowi moc zasilenia budżetu spółki akcyjnej (22) nazywanej polską, sanepid zmienił formę pisma przesyłanego ofierze, za pomocą następującego chwytu marketingowego :

W ciągu trzech dni, masz prawo wypowiedzieć się i zapoznać się z aktami, ale z powodu wymyślonej pandemii nie możemy cię przyjąć osobiście, w związku z tymi utrudnieniami, możemy ci jednak pomóc, poprzez odstąpienie od reguły trzech dni, jeśli zrezygnujesz ze swojego prawa i wyślesz do nas oświadczenie – przekazujące nam owo prawo dysponowania tobą, wedle naszego widzimisię i uznania …

Otóż, owo oświadczenie nie działa człecze na twoją korzyść i nigdy nie wolno tobie owego oświadczenia wysyłać, ponieważ zrzekając się prawa do obrony, oddajesz się w ręce bezdusznego urzędnika, który zrobi wszystko, aby dostać fetysz premii, wynagrodzenia, czy awansu.

Domyślną formą komunikacji w urzędach jest forma pisemna, jeśli więc sanepid kolaborujący z policją otrzymał od niej wasz adres, będzie wysyłał do was listy, chyba, że zażyczcie sobie korespondencji za pomocą źródeł elektronicznych.

Nowy przepis, z którego korzysta sanepid, daje mu możliwość udostępnienia wam akt sprawy drogą elektroniczną, ale to od was zależy, czy z niej skorzystacie.

Zatem ofiara kolaboracji sanepidu z policją, może brać udział w postępowaniu, za pomocą korespondencji w formie tradycyjnej lub elektronicznej, z wyłączeniem drogi osobistej.

Segestia zrzeczenia się swego prawa, jest sprzeczna z ideą otwartości działań z jaką powinien wystąpić urząd, dążąc do dobra jednostki.

Stąd wniosek, iż jeśli sanepid – nie udostępni nam akt w tradycyjny sposób z powodu ideologii koronawirusa, musimy kłaść nacisk na udostępnienie nam akt drogą elektroniczną lub powołać się na art. 73.1a k.p.a :

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu

Strona, czyli my wszyscy, nie musimy posiadać podpisu kwalifikowanego, skrzynki ePUAP czy nawet maila. Możemy sobie zażyczyć korespondencji wyłącznie papierowej. Co za tym idzie, sanepid ma związane ręce, dopóki nie może przyjmować interesantów osobiście, a tym samym, nie może nadać biegu sprawie, nie może wydać decyzji, dopóki strona nie wypowie się co do zgromadzonych materiałów lub nie zrzeknie się swojego prawa.

Nie rezygnujcie z prawa do obrony, szczególnie, że sprawa w/w koronawirusa to lipa, której ideologia trafiła już do sądu i trybunału praw człowieka. Wykorzystujcie prawo na każdym etapie postępowania i pozywajcie każdego urzędnika, dyrektora, policjanta, ministra i każdego fetyszystę, który będzie chciał podkopać wasze prawa, honor i prawdę !

Pamiętajcie, droga sądowa nie kończy swego biegu w Polsce, a większość przepisów łamie prawa międzynarodowe. Werifikacja działań urzędnika, policjanta, ministra, a nawet prezydenta, jest możliwa, potrzebujecie tylko czasu, spokoju i cierpliwości …

Atak na prawdę, czyli kto zmienia prawdę w teorie spiskowe dla dobra swoich panów i władców

Artykuł, powstał po przeczytaniu tekstu znanej dekonstruktorki prawdy i dezinformatora społecznego (Anny M, pracującej dla OKO press i Forum Polska), kreującej poprawność polityczną, opartą na ideologii hierarchii i fetyszy, które przyciągają jednostki pozbawione moralności i wolności, a także logicznej prawdy. Żaden tak zwany autorytet opisany kodem fetyszy, nie jest gwarantem prawdy, ponieważ fetysz, kreuje kłamstwo, dążące do zatrzymania i wywyższenia zdobytego fetyszu – tytułu, pozycji, roli, czy mamona !

Tego typu ideologiczne marionetki, atakujące na oślep prawdę, za pomocą powoływania się na inne niemoralne i nieetyczne w swym postępowaniu osoby, będą broniły swych fetyszy oraz tworzących je panów, do usranej śmierci … Ideologiczni kamikadze, oddadzą życie dla utrwalenia hierarchicznej kloaki kłamstw i wyzysku człowieka, przez człowieka !

Człowiek, który dla swojego niemoralnego bytu rzuca złe oko (23) na inne osoby oraz tworzy kalumnie z przekleństwami, kreuje atak, będący częścią rytuału, tworzącego nakaz przyjęcia poprawności politycznej, która trzeba wpajać każdemu kto stawia opór ideologiczny. Nie ważne, czy to chrześcijaństwo, judaizm, demokracja, socjalizm, liberalizm, czy komuna …, każda ideologia pragnie zwycięstwa nad prawdą, kosztem innych ludzi …

Myśl o mnie dobrze lub wcale człowieku, ponieważ wszystkie kłamstwa wrócą do ciebie po trzykroć …

Zatopienie się w kłamstwach, jest najlepszym sposobem niszczenia swojego życia i życia tych, którzy was otaczają. Teksty, uderzające w moją osobę, pozwalają mi z radością witać każdy nowy dzień, ponieważ każde złe oko (23) – rzucone na mnie, wraca do ich autora po trzykroć. Każda mowa nienawiści, jest formą prześladowania prawdy, która stoi na drodze kłamstwu …

Droga Anno, radziłbym poświecić choć jeden dzień na odepchnięcie od siebie poprawności politycznej, złego oka, mowy nienawiści, autorytetów i na wnikliwe zapoznanie się z encyklopediami, dokumentami rządowymi i naukowymi, z relacjami wolnych naukowców, z metodami manipulacji jakim ulegasz oraz na szczegółowe porównanie faktów, dążących do prawdy, ponieważ jedynymi teoriami spiskowymi, są twoje wypociny droga Anno, oparte na kłamstwie poprawności politycznej, która śmierdzi jak padlina – namaszczona perfumem lizusostwa i wazeliniarstwa w stosunku do instytucji państwa i umieszczonych w tekstach autorytetów i mentorów (24), mających tyle wspólnego z prawdą, co ty droga Anno z inteligencją i logiką działania.

Dziennikarstwo – wymaga dowodów – kłamstwa, oraz potwierdzenia winy za pomocą kreacji logicznej, pozbawionej ideologii fetyszystycznej – politycznej, religijnej, czy społecznej.

Opieranie swoich tekstów na bazie wyrwanych z kontekstu cytatów, tworzy z ciebie użytecznego kłamcę, ignoranta oraz zwolennika wyzysku człowieka przez człowieka, za pomocą w/w fetyszy, … wstyd Anno, jak spojrzysz swoim dzieciom w oczy ?

Miłego dnia dla Wyborczej, Oko press, forum Polska i innych propolskich, czysto syjonistycznych kreacji ideologicznych, finansowanych przez George Sarosa i inne osobistości należące do Czarnej Szlachty, która żeruje na wolnych państwach za pomocą fetyszy rządów, instytucji i autorytetów …

Droga pani, nie jest pani wstanie zniszczyć logiki mojej wypowiedzi, dlatego pani relacja, oparta jest na płyciutkim ataku, podmurowanym ideologią ośmieszenia, zestawienia i porównania, prowadzącego do niezbyt lotnego wniosku mającego potwierdzić pani tezę … , uczą tego na kursach dla niezbyt lotnych partyjnych sługusów i najemników o nikłej wiedzy na temat budowy świata wyzysku i żerowania człowieka na człowieku …

Dziękuje wam za artykuł, ponieważ nie ważne jak mówią, byle mówili, a pani zostanie zrugana przez swoich szefów, za podjęcie niewygodnego tematu, który przyciągnie do mnie tysiące nowych czytelników, tworząc silny front przeciw kłamstwom, które pani rozpowszechnia, co nie jest zgodne z prawem naturalnym i moralnością personalną …

Najlepiej śmieje się ten, kto śmieje się ostatni, a każde złe oko wraca po trzykroć, do jego twórcy … Ponieważ każdy w tym i ja, mogę się bronić przed pomówieniami, ze strony osób niewiarygodnych, lekceważących prawo naturalne …

Dziękuje moim czytelnikom za wsparcie i zaangażowanie w walce o wolność …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Dziękuje Pani E.G, za ciche wsparcie i propagowanie moich działań. Kreując się wzajemnością, wspieram Pani walkę z ideologią szczepień oraz walkę z Wyborczą, Oko press i formu Polska, które szkalują Lahów oraz nasz dom …

1. https://koronawirustofake.wordpress.com

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/16/brat-kaczynski-i-upadajaca-loza-konstytucji/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/20/strategia-masowej-manipulacja-czyli-dlaczego-zaakceptowalismy-wladze-czlowieka-nad-czlowiekiem/

6. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/id-2020/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/ostatnia-walka-o-zycie-w-wolnosci/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

13. https://ligaswiata.tumblr.com/post/166354533047/g-i-astronomia-spo%C5%82eczna-w-j%C4%99zyku-hebrajskim

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/05/prosty-przekaz-do-mlodych-ludzi-wprowadzanych-na-codzien-w-blad/

16. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

https://swiatowaliga.blogspot. com/2016/02/prawdziwy-ojciec-kaczynskich.html

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz?fbclid=IwAR2HxyLutfGb29XcF4g-aA9W8H843JSAzoK8X8j8UjnXq-4omzKdQb2G0Sc

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

Źródło: https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/12/czarny-labedz/

Please follow and like us: