Odkryto równoległy wszechświat „obok naszego”, w którym czas płynie do tyłu

Eksperyment prowadzony na zamarzniętym pustkowiu Antarktydy ujawnił dowody, że w tym samym Wielkim Wybuchu, który podobno dał początek naszemu Wszechświatowi, powstał inny wszechświat, z zasadami fizyki, które są całkowicie przeciwne do naszego.

Należące do NASA urządzenie o nazwie Antarctic Impulsive Transient Antenna, w skrócie ANITA, wykorzystuje gigantyczny balon do transportu cienkich anten elektronicznych wysoko w zimne, suche powietrze nad Antarktydą, gdzie nie ma zakłóceń radiowych zakłócających wyniki. Detektor promienieniowania kosmicznego odkrył cząsteczki, które mogą pochodzić spoza naszego wszechświata.

Antena NASA wyłapuje ciągły strumień cząstek wysokoenergetycznych pochodzących z kosmosu. Niektóre z nich są milion razy silniejsze niż wszystko, co sami możemy wytworzyć. Cząsteczki o niskiej energii jak neutrina, mogą całkowicie przeniknąć przez Ziemię, praktycznie bez interakcji z substancją naszej planety. Ale obiekty o wyższej energii zatrzymują się na materii Ziemi.

Oznacza to, że cząstki o wysokiej energii można wykryć jedynie gdy docierając do granicy kosmosu i atmosfery. Tymczasem kilkukrotnie odkryto bardziej energetyczne cząstki, tak zwane tau-neutrina, i to unoszącego się „w górę”, czyli z Ziemi. Oznacza to, że cząstki te faktycznie poruszają się wstecz w czasie i dokładnie to zaobserwowali naukowcy pracujący w ramach projektu .

Źródło: NASA

Badacze z projektu ANITA, wskazując na absolutną niemożność zachowania tau-neutrin, sugerują, że jedynym sposobem, aby tak się stało, jest to, że cząstka zamieni się w inny rodzaj cząstki przed przejściem przez Ziemię i ponownym powrotem.

To jednak ma mniejsze prawdopodobieństwo niż miliard do jednego, a i wtedy może się to zdarzyć tylko raz. Ale zespół ANITA widział już kilka z tych „niemożliwych” zdarzeń. Najprostsze, a zatem najbardziej eleganckie naukowo wyjaśnienie jest takie, że w czasie Wielkiego Wybuchu powstały dwa wszechświaty – nasz i drugi, który z naszego punktu widzenia działa w przeciwnym kierunku.

Źródło: https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/odkryto-rownolegly-wszechswiat-obok-naszego-w-ktorym-czas-plynie-do-tylu?fbclid=IwAR0PTTD2UO2jNcHmipOXDaYczdTpj_BIiVZRT_n2Pg8vIvf7k25Y9wC9xo4

Please follow and like us: