Właściciele banków centralnych przejmują kontrolę nad prywatnymi firmami

Niezależny trader Cezary Głuch twórca bloga finansowego Independent Trader wyjaśnia proces przejmowania światowej gospodarki przez właścicieli banków centralnych. Pod pretekstem walki ze skutkami pandemii COVID-19 banki centralne skupują aktywa z rynków finansowych, rządy oddają kontrolę nad gospodarką i firmami prywatnymi w ręce bankierów, których ostatecznym celem jest wyeliminowanie gotówki z obiegu i zastąpienie jej formą cyfrową dla pełnej kontroli gospodarki światowej oraz każdego jej uczestnika, czyli każdego z nas.

„Gdyby bank centralny należał do rządu danego kraju, to można by powiedzieć, że byłaby to nacjonalizacja. W sytuacji, w której bank centralny jest prywatną instytucją finansową, która tylko w pewnym stopniu zależy od rządu danego kraju to można powiedzieć, że jest to przejmowanie majątku po koszcie zero, bo ktoś te akcje sprzedaje, dostaje za to gotówkę ale bank centralny wchodzi w posiadanie materialnych aktywów, które de facto nabywa po koszcie zero.

Jak to wygląda w Japonii, to że bank centralny posiada 85% wszystkich ETF nie oznacza, że posiada 85% wszystkich akcji na giełdzie dlatego, że poza ETF jest notowana publicznie, jest w posiadaniu innych akcjonariuszy, funduszy hedgingowych, funduszy emerytalnych itd. Ale bank centralny Japonii stał się największym akcjonariuszem w blisko 30% największych firm, to oznacza, że bank centralny decyduje w tym momencie już o tym w jaki sposób te firmy są zarządzane, co robią, w co będą inwestować, jak ich rozwój będzie przebiegał.

Więc zmierzam do tego, że bank centralny nabywając akcje po koszcie zero tak naprawdę przejął kontrolę nad większością Japońskiej gospodarki i to samo za kilka lat stanie się w Europie i to samo stanie się Stanach Zjednoczonych.

Tak długo jak ludzie się nie obudzą i nie zobaczą jak masowo są okradani przez politykę banków centralnych tak długo banki centralne będą kontynuować te działania,bo to jest w ich interesie, w ich interesie jest maksymalizacja zysków i utrzymanie kontroli nad systemem, tu kontrola jest kluczowa…”

cały wywiad z Trader21:

Źródło: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/trader21-wlasciciele-bankow-centralnych-przejmuja-kontrole-nad-prywatnymi-firmami-2020-05?fbclid=IwAR24_juFZzBjER_F8NSmTko3gTw8BgXXSg7Y2MKe1V3nG5HW9dz0ecG6yQg

Please follow and like us: