Konfiskata prewencyjna autorstwa resortu Zbigniewa Ziobry godzi w prawa gwarantowane przez Konstytucję

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania prawne dotyczące konfiskaty prewencyjnej stoją w sprzeczności z elementarnym standardem demokratycznego państwa prawnego i prawami konstytucyjnie chronionymi, takimi jak prawo do obrony czy prawo własności Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Zbigniewa Ziobrę (na zdjęciu) pracuje nad projektem prewencyjnej konfiskaty majątku. Przedstawiciele przedsiębiorców zwracają uwagę, że państwo i bez tego nowego rozwiązania dysponuje skutecznymi narzędziami do konfiskaty majątków osób, które majątek nabyły nielegalnie lub od sprawców przestępstw. Warszawa, 22.04.2020 Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Zbigniewa Ziobrę (na zdjęciu) pracuje nad projektem prewencyjnej konfiskaty majątku. Przedstawiciele przedsiębiorców zwracają uwagę, że państwo i bez tego nowego rozwiązania dysponuje skutecznymi narzędziami do konfiskaty majątków osób, które majątek nabyły nielegalnie lub od sprawców przestępstw. Warszawa, 22.04.2020 Fot.: Mateusz Marek / PAP

Konfiskata prewencyjna obok konfiskaty rozszerzonej, w kształcie zakładanym w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości, to kolejny pomysł na zajmowanie majątku mogącego pochodzić z przestępstwa. W istocie wprowadza ona domniemanie przestępczego pochodzenia zajmowanego majątku i nie jest uzależniona od stwierdzenia przestępstwa lub od skazania domniemanych sprawców.

Tym samym prokurator uznając, że ktoś stał się właścicielem majątku dzięki działaniom sprzecznym z prawem, może wystąpić do sądu o zajęcie mienia. Dopiero w toku postępowania właściciel musi udowodnić, że uczciwie nabył majątek.

To niedopuszczalne przerzucenie ciężaru dowodu na osoby, którym odbiera się majątek i zwolnienie prokuratury z obowiązku udowodnienia, że majątek został uzyskany w sposób nielegalny.

Takie rozwiązania stoją w sprzeczności z elementarnym standardem demokratycznego państwa prawnego i prawami konstytucyjnie chronionymi, takimi jak prawo do obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP) obejmujące szersze niż ustawowe znaczenie, odnoszące się do postępowań represyjnych w ogólności, czy prawo własności, w tym spadkobranie (art. 64 Konstytucji RP).

Nie zmienia tego stanowiska ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzające, że przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie ustanawianiu przez państwa procedur konfiskaty mienia niezależnie od stwierdzenia popełnienia przestępstwa, ponieważ decyzja ramowa w sprawie konfiskaty mienia nie wskazuje reguł, jakimi państwa członkowskie mają kierować się przy określaniu przepisów dotyczących zajmowania mienia.

Tomasz Wiliński – adwokat, karnista, MBA, wspólnik zarządzający Wiliński Legal

Źródło: https://www.forbes.pl/opinie/konfiskata-prewencyjna-w-wersji-ms-sprzeczna-z-konstytucja/fx749m5?fbclid=IwAR3UFiWIFFncpg8_yCOi3_a9L2DKJTAo3cB74WmUQyUm8PBjnJ_1KSwzCHg

Please follow and like us: