Rosja: Armia USA / Izrael używają gazu Sarin o niskiej dawce w celu uzupełnienia zgonów CV19

Według źródeł wywiadowczych najwyższego poziomu nie tylko Włochy, ale także Nowy Jork to epicentrum i nie jest to po prostu CV 19, ale broń chemiczna naśladująca chorobę. Eksperci obrony widzą ukierunkowaną broń biologiczną na Chiny, Włochy, Hiszpanię, Iran i lewicowe regiony polityczne USA.

VT: Gaz Sarin w niskich dawkach był testowany w systemie metra w Nowym Jorku ponad dekadę temu. Ludzie zachorowali. Uważamy, że testy i inne wraz z badaniami wymienionymi poniżej oraz informacje z przesłuchań senackich stanowią wystarczające tło do poparcia tego, co wszyscy zobaczą.

Według źródeł wywiadowczych najwyższego poziomu nie tylko Włochy, ale także Nowy Jork to epicentrum i nie jest to po prostu CV 19, ale broń chemiczna naśladująca chorobę.

Eksperci obrony widzą ukierunkowaną broń biologiczną na Chiny, Włochy, Hiszpanię, Iran i lewicowe regiony polityczne USA. Omówimy teraz nasze ustalenia.

W krajach rozwiniętych ogólna śmiertelność w porównaniu do tych zidentyfikowanych jako zarażone średnie poniżej 1%. We Włoszech i Iranie stawka ta jest wielokrotnie wyższa, a podane powody są fałszywe. Oba narody mają bardzo zaawansowane możliwości medyczne.

Następnie patrzymy na Hiszpanię, najlepszą przyjaciółkę Chin w Europie i oczywiście Chiny.

Co więcej, raportowanie na temat CV19 obejmuje wymyślone spiski, które nawiązują do wywiadu izraelskiego i CIA, rozpowszechniane przez Trumpa i Pompeo, które są niemożliwie absurdalne i ukrywają wieloaspektową operację całkowicie dowodową w badaniach armii amerykańskiej na temat wojny biologicznej, które według naszych źródeł są w toku .

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/ohat/sarin/sarin_draft20181219_508.pdf

USA przenoszą samoloty Global Hawk na Sycylię, rzekomo w celu szpiegowania Rosji podczas misji nad Morzem Czarnym. Jednak inne misje odbyły się, w północnych Włoszech lub w północnym Iranie. Wiemy, że USA i Izrael rozwinęły zdolność upuszczania mikrodronów, z funkcją samozniszczenia, która może rozprzestrzeniać choroby, takie jak SARS, świńska grypa i różne szczepy ptasiej grypy i choroby upraw. Mamy również dowody, że takie urządzenia były używane przeciwko Chinom co najmniej 6 razy. Mamy teraz nowy i znacznie bardziej złowieszczy raport.

Mamy raport z rosyjskiego wywiadu, który mówi, że USA używają niskiej dawki gazu Sarin do naśladowania chorób pandemicznych. Mówią, że mają dowody na to, że w Iranie i we Włoszech gaz sarynowy w bardzo małych stężeniach znajdował się w żywności, wodzie i środowisku w niewielkich stężeniach.

Stężenia te powodują, w okresie dwóch tygodni, zapalenie płuc i zaburzenia oddechowe. Większe stężenia powodują choroby serca i naśladują niewydolność serca.

Począwszy od 1996 r., A następnie aż do ekstremalnego poziomu w 2006 r., USA sfinansowały badania nad różnymi czynnikami nerwowymi i halucogenami, które mogą zostać zrzucone przez drony, obecnie opracowane przez mikro-drony, takie jak Izrael.

Przeprowadzono równoległe badania chorób roślin uprawnych, ale większość obejmowała choroby, które mogły przenosić się ze zwierząt gospodarskich na ludzi, dając „ochronę i oszustwo”, co można wyjaśnić za pomocą kontrolowanych zasobów prasowych, co oznacza „wszystkie”. 

Dodamy również, że odkryliśmy duży współudział CIA i Mossad / Shen Bet w manipulowaniu mediami. Gorzej jest z najnowszym, 19 marca 2020 r., Dziełem Mitcha Prothero w Business Insider. Prothero jest facetem „idź do” za rzetelną propagandę CIA.

https://www.businessinsider.com/author/mitch-prothero

a Business Insider regularnie piorący CIA promował teorie spiskowe do „niemytych”. Jest to w rzeczywistości jedna z ich najbardziej udanych operacji. Artykuł, do którego się odwołujemy, jest próbą „zamknięcia drzwi stodoły po ucieczce konia” z udziałem broni biologicznej CIA / laboratorium Sarin w Tbilisi w Gruzji, w której raz za razem wyrzucano świńską grypę do społeczności w pobliżu zakład i wytwarzanie gazu Sarin do wykorzystania w Syrii.

https://www.businessinsider.com/russian-conspiracy-theories-tbilisi-lugar-lab-coronavirus-test-2020-3?r=US&IR=T

Oto kolejny gorszy od pozostałych, sprawdź biografię autora, pracownika gastronomii. Witryna zawierała 2 lata krótkich postów na temat reformy więziennictwa, około 50 słów, a potem pojawiło się to, co skończyło na biurku Trumpa jako manifest za jego winę za politykę Chin. Niezwykle ciekawy:

Logistyczne i techniczne badania początków szczepu koronawirusa Wuhan (COVID-19)

Zespół śledczy z VT / New Eastern Outlook i Russia24 nie tylko dostał plany dotyczące obiektu z bronią, ale ostatecznie pozwolono mu sfilmować. Rezultat był druzgocący dla zdolności USA do prowadzenia wojny biologicznej w regionie, który od tamtego czasu odzyskał siły.

https://journal-neo.org/2018/01/18/richard-e-lugar-body-of-evidence-suggests-new-us-biological-warfront-opening/

https://journal-neo.org/2020/02/05/bc-us-funded-disinformation-oversight-of-bio-weapons-prevention-programmes-in-georgia/

Wiemy również, że CIA wielokrotnie testowało broń chemiczną i biologiczną, często w Nowym Jorku, w metrze, zgodnie z artykułem New York Times, który dotyczy przesłuchań Senatu w tej sprawie. (poniżej / archiwum)

Wiemy również, że CIA przetestowała niskodawkowy gaz Sarin w New York Subway w 2008 roku, wypuszczając gaz na stacji Bowling Green koło północy, wraz z innymi stacjami, które były „końcem linii”. Niektórzy spadali natychmiast, inni wspinali się po schodach i wracali do zdrowia w ciągu kilku minut, podczas gdy niektórzy cierpieli na długotrwałą chorobę (być może gorzej).

Program ten, udokumentowany przez Senat, był prekursorem ćwiczeń rozszerzających CV 19, Włoch, Hiszpanii, Iranu i Chin. Grecja może wkrótce stać się celem również w oparciu o analizy geopolityczne i wzorzec, który widzieliśmy do tej pory.

Możemy również dodać, że dowody medyczne z Włoch i Chin pokazują zdecydowanie zbyt wielu pacjentów, którzy nie reagują na leczenie, zdecydowanie zbyt wiele anegdotycznych zgonów, niż mieszczą się w podstawowych parametrach dla typowych pacjentów z oddychaniem.

Ktoś napisze na ten temat artykuł, jeśli nie „przypadkowo”.

Zaczynamy:

Agenci nerwów

Czynniki nerwowe to grupa szczególnie toksycznych chemicznych środków bojowych. Zostały one opracowane tuż przed i podczas II wojny światowej i są chemicznie powiązane z insektycydami fosforoorganicznymi. Głównymi agentami w tej grupie są:

  • GA – tabun
  • GB – sarin
  • GD – soman
  • GF – cyklosaryna
  • VX – kwas metylofosfonotiowy

Środki „G” są zwykle nietrwałe, podczas gdy środki „V” są trwałe. Niektóre środki „G” mogą być zagęszczane różnymi substancjami w celu zwiększenia ich trwałości, a zatem całkowitej ilości penetrującej nienaruszoną skórę. W temperaturze pokojowej GB jest stosunkowo lotną cieczą i dlatego nie jest trwała. GD jest również bardzo zmienna, podobnie jak GA, choć w mniejszym stopniu. VX jest stosunkowo nielotną cieczą i dlatego jest trwała. Uważa się, że stanowi niewielkie zagrożenie parą dla osób na nią narażonych. W stanie czystym czynniki nerwowe są bezbarwnymi i ruchliwymi płynami. W nieczystym stanie mogą występować czynniki nerwowe w postaci żółtawych do brązowych płynów. Niektóre czynniki nerwowe mają delikatny owocowy zapach.

W 1996 r. W badaniu armii amerykańskiej zbadano pytanie:

Czy istnieją obserwowalne długoterminowe skutki zdrowotne związane z ekspozycją na Sarin (GB) i musztardę w stężeniach poniżej poziomu niezbędnego do wywołania ostrych objawów, objawów lub obrażeń?

Oto wyniki tego badania (wyróżnienie dodane):

WYNIKI

SARIN (GB)

GB jest czynnikiem nerwowym i jest chemicznie znany jako fosfofluorydan izopropylometylu. Czysty jest bezbarwną i bezwonną cieczą; para jest również bezbarwna. GB wyparowuje w przybliżeniu tak samo jak woda. Podobnie jak inne czynniki nerwowe (soman, tabun, VX), GB jest wysoce toksycznym fosforanem organicznym, który nieodwracalnie wiąże się z acetylocholinoestazą. W rezultacie acetylocholina gromadzi się na połączeniach nerwowo-mięśniowych i powoduje utratę funkcji na tych połączeniach. Wpływa to na podstawowy mechanizm konieczny do normalnego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego, to znaczy przekazywania impulsu nerwowego. Podczas gdy znaczna większość efektów wynika z działania antycholinesterazy GB, nie wszystkie efekty są związane z tą cechą.

Marrs, Maynard i Sidell (1996) dzielą oznaki i objawy zatrucia GB na trzy grupy: muskarynową, nikotynową i centralną. Objawy i objawy muskarynowe wynikają ze zwiększonej aktywności układu przywspółczulnego i obejmują zwężenie źrenic, słabe widzenie, ślinienie, bradykardię, łzawienie, skurcze brzucha, biegunkę i nieżyt nosa. Efekty nikotynowe obejmują bladość, tachykardię, nadciśnienie, fascynację mięśni i osłabienie. Skutki dla ośrodkowego układu nerwowego obejmują ból głowy, lęk, trudności z koncentracją, niepokój, splątanie, drgawki oraz depresję lub porażenie oddechowe, które mogą prowadzić do śmierci.

Objawy można obserwować niezależnie od drogi narażenia, ale na intensywność i kolejność ma wpływ droga narażenia. Narażenie skóry może powodować miejscowe pocenie się i fascynację. Narażenie na opary, w którym oczy i drogi oddechowe mogą najpierw zetknąć się z GB, może powodować zwężenie źrenic, nieżyt nosa i ucisk w klatce piersiowej. Wydaje się, że narażenie oddechowe powoduje objawy szybciej niż narażenie skóry.

Podczas badań narażenia na opary i niezamierzonego narażenia na opary, pierwsze oznaki i objawy to zwykle zwężenie źrenic, nieżyt nosa i / lub ucisk w klatce piersiowej (Sidell, 1992). W rzeczywistości wczesne badania często definiowały osobę jako „narażoną”, gdy ta osoba miała co najmniej jeden z tych objawów. Osoby w tym samym obszarze, bez dolegliwości zdrowotnych, nie zostały uznane za narażone lub „trafione”. Jest to pierwszy z wielu problemów metodologicznych związanych z danym pytaniem. Tylko ci, którzy mieli objawy kliniczne, będą badani i dokumentowani. Nikt inny, nawet jeśli byłby w tym samym obszarze, nie zostałby uznany za narażony i nie zostałby zbadany.

Ilość GB niezbędna do wywołania początkowych objawów klinicznych jest dyskusyjna, ale oszacowano, że wynosi około 2-3 mg-min / m3.Jest to znane jako Ct lub stężenie pary czynnika w powietrzu jako miligramy na metr sześcienny razy czas ekspozycji w minutach (Sidell, 1992). McKee i Woolcott (1949) podają, że jednorazowe narażenie na Ct wynoszące 3,3 mg-min / m3 (przez 40 minut) jest minimalną dawką niezbędną do wywołania efektów u mężczyzn. Jednakże twierdzą również, że analiza chemiczna środka wykazała, że ​​rzeczywiście podane stężenie wynosiło około 75% zamierzonej dawki, a zatem Ct faktycznie wynosiłoby około 2,5 mg-min / m3. Gdy czas ekspozycji został skrócony o 50% (20 minut, Ct około 1,2 mg-min / m3), pojedyncza dawka nie wywołała objawów, ale ten sam raport wskazał, że ekspozycja na Ct 0,6 mg-min / m3 (1) minut) spowodował także wykrywalne objawy. Wydaje się, że jednorazowe narażenie człowieka na bardzo małą ilość GB spowoduje obserwowalne ostre objawy i / lub objawy. Ważne jest również, aby pamiętać, że ekspozycja na Ct wyprowadzona w dłuższym okresie czasu (np. 240 minut w porównaniu z 20 minutami) spowoduje mniej lub mniej poważne objawy przedmiotowe i podmiotowe, ponieważ podczas detekcji zachodzi pewna detoksykacja.

Jak zostanie opisane poniżej, w zasadzie nie ma kontrolowanych badań na ludziach, w których mężczyźni byliby narażeni na dawki obliczone w celu uniknięcia objawów i gdzie mężczyźni byli obserwowani przez dłuższy czas. Kilka badań wykorzystujących dawki, które spowodowały ostre objawy, kilka niezamierzonych badań narażenia na wysokim poziomie oraz badania na zwierzętach mogą być wykorzystane do sformułowania ogólnych sugestii dotyczących długoterminowych zagrożeń dla zdrowia związanych z narażeniem na niski poziom GB.

Tak więc w 1996 r. Nie było danych na temat narażenia na Sarin w małych dawkach, dlatego konieczne byłoby przeprowadzenie badań w celu zebrania takich danych. Armia USA doszła do tego samego wniosku (podkreślenie dodane):

Wnioski

Sarin lub GB jest wysoce toksycznym czynnikiem nerwofosforanowym, który może powodować łagodne, odwracalne objawy przy małych dawkach i śmierć w dawkach, które nie są zbyt duże. Nie ma żadnych naukowych informacji, które mogłyby bezpośrednio odpowiedzieć na całe pytanie: Czy istnieją obserwowalne długoterminowe skutki zdrowotne związane z narażeniem na Sarin (GB) w stężeniach poniżej tych, które są konieczne do spowodowania ostrych objawów, objawów lub obrażeń? Wykorzystano ekstrapolację z różnych źródeł, nieprzeznaczonych do odpowiedzi na to konkretne pytanie. Niektóre badania są wyraźnie negatywne dla określonego efektu zdrowotnego przy wyższych dawkach niż dotyczy tego pytania. Dają one pewność, że przy omawianych niskich dawkach nie ma zwiększonego specyficznego ryzyka dla zdrowia.

GB nie ma właściwości rakotwórczych ani mutagennych. Chociaż literatura teratologiczna jest mniej jasna, wydaje się, że GB nie jest teratogenem. Dlatego nie należy oczekiwać wzrostu liczby wad wrodzonych ani raka po narażeniu na niską dawkę i krótkotrwałe narażenie na GB. Obserwacja kohorty mężczyzn narażonych na GB nie wykazała znaczącego wzrostu liczby hospitalizacji, zgłaszanych problemów zdrowotnych, śmiertelności ani innych mierzonych punktów końcowych.

Pozostaje pytanie o zasadność obaw dotyczących zmian w wzorcach EEG długo po ekspozycji na GB. Nie jest też jasne, co tak naprawdę oznaczają takie zmiany w odniesieniu do funkcji żołnierza, jeśli faktycznie wystąpią te długoterminowe zmiany EEG.

Rozsądnie jest sugerować podjęcie dalszych badań nad długoterminowymi skutkami narażenia GB niskimi dawkami (w tym dawek, które nie powodują ostrych objawów) na EEG naczelnych.

Dwa kluczowe zdania:

Nie ma żadnych naukowych informacji, które mogłyby bezpośrednio odpowiedzieć na całe pytanie: Czy istnieją obserwowalne długoterminowe skutki zdrowotne związane z narażeniem na Sarin (GB) w stężeniach poniżej tych, które są konieczne do spowodowania ostrych objawów, objawów lub obrażeń?

Nie wiedzą, jakie są skutki narażenia na niską dawkę saryny.

Rozsądnie jest sugerować podjęcie dalszych badań nad długoterminowymi skutkami narażenia GB niskimi dawkami (w tym dawek, które nie powodują ostrych objawów) na EEG naczelnych.

Dlatego zalecają przeprowadzenie badań.

Jednostka wojskowa odpowiedzialna za takie badania ma siedzibę w Aberdeen Proving Ground w Maryland:

https://usamricd.apgea.army.mil/

United States Army Medical Research Institute of Chemical Defense (USAMRICD) wiodące w kraju laboratorium naukowe i technologiczne w dziedzinie badań i rozwoju medycznych środków chemicznych. Dzięki wyrafinowanym laboratoriom zlokalizowanym w Aberdeen Proving Ground w stanie Maryland USAMRICD zarządza zróżnicowanym portfelem projektów badawczych w zakresie środków walki z chemikaliami medycznymi dla Departamentu Obrony i innych agencji federalnych.

USAMRICD rzeczywiście przeprowadził badanie dotyczące narażenia na Sarin w niskich dawkach i opublikował wyniki w 2006 r .:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16556454

1 września 2006 r .; 215 (2): 119–34. Epub 23 marca 2006.

Skutki wielokrotnego narażenia na niską dawkę saryny

Shih TM *, Hulet SW, McDonough JH.
Informacje o autorze

  • Oddział Farmakologii, Dział Badań, Amerykański Instytut Badań Medycznych Armii Obrony Chemicznej, Aberdeen Proving Ground, MD 21010-5400, USA. tsungming.a.shih@us.army.mil

Abstrakcyjny

W ramach tego projektu oceniono skutki powtarzanego narażenia świnek morskich na niskie dawki sarny jako czynnika nerwowego fosforoorganicznego. Zwierzęta wstrzykiwano raz dziennie, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), przez 2 tygodnie frakcjami (0,3x, 0,4x, 0,5x lub 0,6x) ustalonej dawki LD (50) saryny (42 mikrog / kg, sc). Zwierzęta oceniano pod kątem zmian masy ciała, poziomów acetylocholinoesterazy czerwonych krwinek (RBC), reakcji neurobehawioralnych na funkcjonalną baterię obserwacyjną (FOB), widma mocy elektroencefalograficznej (EEG) oraz wewnętrznego neuroprzekaźnika acetylocholiny (ACh) (NT ) w ciągu 2 tygodni ekspozycji na sarynę i do 12 dni po wstrzyknięciu. Żadna świnka morska otrzymująca 0,3, 0,4 lub 0,5 x LD (50) saryny nie wykazywała oznak napadów EEG w korach pomimo obniżenia poziomów AChE w krwinkach czerwonych do zaledwie 10% wartości wyjściowej, podczas gdy napady były widoczne u zwierząt otrzymujących 0,6 x LD (50) saryny już drugiego dnia; kolejne zastrzyki doprowadziły do ​​obezwładnienia i śmierci. Zwierzęta otrzymujące 0,5 x LD (50) saryny wykazywały oczywiste oznaki toksyczności cholinergicznej; ogółem 2 z 13 zwierząt otrzymujących 0,5 x LD (50) sarnę zmarło przed podaniem wszystkich 10 zastrzyków, a zwierzęta, które żyły, znacznie zwiększyły kąt chodu. Do 10. dnia wstrzyknięcia zwierzęta otrzymujące sól fizjologiczną były znacznie łatwiejsze do usunięcia z klatek i obsługi oraz znacznie mniej reagowały na zbliżający się ołówek i dotykły zadu w porównaniu z pierwszym dniem badania. Natomiast zwierzęta otrzymujące 0. Saryna 4 x LD (50) nie wykazała znacznego zmniejszenia odpowiedzi na zbliżający się ołówek i dotknięcia zadu w porównaniu z pierwszym dniem. Zwierzęta z sariną 0,5 x LD (50) również nie wykazały żadnych znaczących zmian w podejściu i odpowiedziach dotykowych i nie dostosowały się do obchodzenia się lub wyjmowania z klatki od pierwszego dnia zastrzyków do ostatniego dnia obchodzenia się. Zatem świnki morskie otrzymujące dawki 0,4 i 0,5 x LD (50) saryny nie przyzwyczaiły się do niektórych aspektów badań neurobehawioralnych. Analiza spektralna danych EEG sugeruje, że powtarzane narażenie na sarynę może zakłócać normalne wzorce snu (tj. Pasma o niższej częstotliwości). Chociaż te zmiany EEG powróciły do ​​względnej normalności 6 dni po ostatnim wstrzyknięciu u zwierząt otrzymujących 0,4 x LD (50) saryny, zmiany te nadal obserwowano u zwierząt, które otrzymały 0. 5 x saryna LD (50). Dziesięć do dwunastu dni po ostatnim wstrzyknięciu saryny (tylko w grupie 0,4 x LD (50)) dane neurochemiczne wykazały, że poziomy choliny w prążkowiu były zmniejszone w porównaniu z grupą soli fizjologicznej. W tym momencie prowokacja siarczanem atropiny (5 mg / kg, ip) spowodowała przejściowe podwyższenie poziomów prążkowia ACh u zwierząt narażonych na powtarzane 0,4 x LD (50) saryny, a także u zwierząt kontrolnych. Nie znaleziono dowodów na patologię mózgu lub serca u żadnej świnki morskiej, która przeżyła wszystkie 10 zastrzyków saryny. 4 x saryna LD (50) oraz u zwierząt kontrolnych. Nie znaleziono dowodów na patologię mózgu lub serca u żadnej świnki morskiej, która przeżyła wszystkie 10 zastrzyków saryny. 4 x saryna LD (50) oraz u zwierząt kontrolnych. Nie znaleziono dowodów na patologię mózgu lub serca u żadnej świnki morskiej, która przeżyła wszystkie 10 zastrzyków saryny.

PMID: 16556454
DOI: 10.1016 / j.taap.2006.02.003

Kolejność objawów różni się w zależności od drogi narażenia. Podczas gdy objawy ze strony układu oddechowego zwykle pojawiają się jako pierwsze po wdychaniu oparów czynnika nerwowego, objawy ze strony przewodu pokarmowego są zwykle pierwsze po przyjęciu. Ucisk w klatce piersiowej jest wczesnym lokalnym objawem narażenia oddechowego. Objaw ten stopniowo narasta, gdy czynnik nerwowy jest wchłaniany do krążenia ogólnego, niezależnie od drogi narażenia. Po porównywalnym stopniu narażenia objawy oddechowe są najcięższe po inhalacji, a objawy żołądkowo-jelitowe mogą być najcięższe po spożyciu.


Naval Air Station Sigonella, na obrzeżach Katanii na włoskiej wyspie Sycylia.

Jest to 1 000 km 2-godzinny lot do Mediolanu dla drona Global Hawk lecącego z Sigonella

Northrop Grumman RQ-4 Block 40 Global Hawk, który wszedł do służby w lotnictwie USA we wrześniu 2013 r. Ten najnowszy wariant drona ma radar z syntetyczną aperturą i wskaźniki celu naziemnego. Pięć z tych bezzałogowych statków znajduje się w Sigonella.

21 listopada 2019 r. Naval Air Station Sigonella, Włochy – pierwszy RQ-4D NATO przybył do Europy.

https://www.defensenews.com/smr/nato-2020-defined/2019/12/22/new-nato-surveillance-drones-bet-on-italian-safety-ruling/

Pięć dronów RQ-4D z Sigonelli zaczęło działać pod koniec 2019 roku z NATO AGS (Alliance Ground Surveillance).


WASHINGTON, 18 września 2016 r. – Naukowcy z armii potajemnie rozprzestrzenili symulowaną truciznę biologiczną na dwóch liniach metra na Manhattanie w połowie lat sześćdziesiątych sześćdziesiątych, aby przetestować podatność systemu metra w Nowym Jorku na atak wojny biologicznej, oświadczył inżynier Departamentu Obrony dzisiaj.

Charles Senseney, inżynier projektu, który opracował broń, taką jak elektryczny pistolet do strzelania z trucizny i system do rozprzestrzeniania trucizny biologicznej z żarówki fluorescencyjnej, powiedział Senackiej Komisji Wywiadowczej, że wziął udział w nowojorskim „badaniu podatności” wiele takich wysiłków miało na celu sprawdzenie niebezpieczeństw związanych z wojną biologiczną.

Jego konto zawierało pierwsze istotne szczegóły dotyczące projektu metra, które zostały ujawnione we wtorek w zeznaniach oraz dokumenty przedłożone panelowi senackiemu William E. Colby, dyrektor wywiadu centralnego.

Pan Senseney powiedział, że badania. przeprowadzone przez personel laboratoriów wojskowych w Fort Detrick, MD, zostało przeprowadzone w imieniu armii i Centralnej Agencji Wywiadowczej. Obejmowały one testy w Białym Domu, Pentagonie, budynku Food and Drug Administration w Waszyngtonie oraz w bazie sił powietrznych McGuire w New Jersey.

Na spotkaniu z reporterami po dzisiejszym przesłuchaniu pan Senseney opowiedział o eksperymentach metra w Nowym Jorku:

Prawdopodobnie w 1966 lub 1967 r. Pan Senseney i 20 innych pracowników Fort Detrick zostali wysłani do Nowego Jorku na dwutygodniowy test. „Operator” testu wrzucił „żarówki” symulowanej trucizny biologicznej na tory dwóch linii metra. Powiedział, że wierzy, ale nie był pewien, że były to szósta i ósma linia na Manhattanie.

Żarówki pękają, a wiatr przejeżdżających pociągów metra rozprzestrzenia symulowaną truciznę wzdłuż torów. Powiedział, że w krótkim czasie minęły dwa pociągi, aby symulowana trucizna została rozłożona z 15 ulicy na 58 ulicę. Wniosek Senseneya, który wydawał się być wnioskiem z eksperymentu, był taki, że systemu metra nie można „zabezpieczyć” przed tego typu atakiem. Powiedział, że jeśli atak zostanie przeprowadzony w godzinach szczytu, „spowoduje to wyłączenie Nowego Jorku”.

Pan Senseney powiedział, że jego rola w eksperymencie polegała na „próbkowaniu”. On i część zespołu jechali metrem za pomocą urządzenia do pobierania próbek t, aby przetestować rozprzestrzenianie się symulowanej trucizny. Powiedział, że trzymał go za pasem z wyglądem światłomierza fotograficznego.

Urzędnicy miasta nie powiedzieli

Powiedział, że inne urządzenia wykrywające zostały ukryte w kieszonkowych książkach i innych kamuflażach, aby pasażerowie metra nie wiedzieli, co się dzieje. Powiedział, że o ile mu wiadomo – a dokumenty komisji senackiej wydają się to potwierdzać – ani rząd Nowego Jorku, ani urzędnicy Urzędu Transportowego nie wiedzieli, że taki test jest przeprowadzany.

Powiedział, że płyn modelowy, którego odmówił identyfikacji. był nieszkodliwy. Jednak wielu biologów stwierdziło, że nie można stwierdzić, czy płyn modelowy jest całkowicie nieszkodliwy, nie wiedząc, co to jest.

Pan Senseney powiedział, że „w zależności od użytego agenta” ktoś, kto chciał zaatakować metro, może albo wprowadzić materiał do zabicia dużej liczby pasażerów, albo spowodować ich chorobę. Powiedział, że testy były przeprowadzane między godzinami szczytu, ale faktyczna próba wyłączenia miasta wymagałaby ataku w godzinach szczytu.

Senseney powiedział, że projekt w Nowym Jorku był częścią szerszego wysiłku mającego na celu odkrycie, jak podatne są Stany Zjednoczone na wojnę zarodkową, które trwało od początku lat sześćdziesiątych.

Senseney powiedział, że wiedział o testach w Białym Domu, ale nie uczestniczył bezpośrednio w nim. Dodał, że eksperyment w Białym Domu wykazał, że budynek ma wadliwe filtry powietrza, co czyni go wyjątkowo podatnym na atak biologiczny,

System barwników w wodzie

Senseney potwierdził podczas przesłuchania senatora Gary’ego Hart’a, demokrata z Kolorado, że laboratoria w Fort Detrick potajemnie umieściły barwiony barwnik w systemie wodnym budynku w Waszyngtonie używanego przez Urząd ds. Żywności i Leków w celu sprawdzenia, jak szybko można zabić mieszkańców lub obezwładniony przez wprowadzenie czynnika biologicznego do układu wodnego. Pan Senseney powiedział, że opracował specjalne wiertło, które pozwoliło na wbicie barwnika w rurkę wodną bez wycieku lub zmiany ciśnienia wody.

Pan Senseney powiedział, że jego specjalnością w laboratoriach Fort Detrick jest wytwarzanie urządzeń „sprzętowych” do dostarczania trucizn i czynników biologicznych.

Powiedział, że opracował system strzelania „M ‐ 1”, urządzenie do strzelania zatrutymi strzałkami. Senseney powiedział, że elektryczny pistolet do strzelania pokazany przez CIA podczas wtorkowego przesłuchania był jednym z pistoletów opracowanych jako produkt uboczny tego systemu. Powiedział, że jego jednostka, Dział Operacji Specjalnych w Fort Detrick, otrzymała zadania dla załogi i egzotycznej karmy dla zwierząt. Powiedział, że większość zadań pochodzi od wojska, głównie sił specjalnych, choć przypomniał sobie jedną prośbę CIA o opracowanie ręcznego pistoletu do strzałek, który mógłby wystrzelić zatrutą strzałkę w psa bez pozostawiania śladu.

Zgłoszono w Azji

Autorytatywne źródła wywiadu podały, że w Azji operacyjnie używano strzałek z trucizną, by „obezwładnić” psy stróżujące w instalacjach, do których CIA chciała wejść w ukryciu. Źródła mówią, że trucizna nie zabijała psów; zamiast tego wystawił je na kilka godzin, ale nie zostawił śladu, aby badanie nie ujawniło, że psy nie działały.

Pan Senseney powiedział, że agencja poprosiła o około 50 sztuk tej broni i uważa, że ​​agencja wykorzystała je operacyjnie. Powiedział, że kilkakrotnie dostarczał broń urzędnikom agencji, którzy wrócili po sześciu lub siedmiu tygodniach.

„Nie otrzymaliśmy żadnych informacji zwrotnych [od agencji], więc nie wiedziałeś, czy urządzenie działa, czy nie” – powiedział Senseney.

Podczas przesłuchania senatora Waltera Huddlestona, demokraty z Kentucky, pan Senseney przyznał, że system można było wykorzystać do zabijania ludzi i nie mógł wykluczyć, że tak się stało.

Powiedział, że opracował strzałki, które przechodzą przez ubranie i wnikają w ludzkie istoty bez śladu. Powiedział, że opracowano jedno urządzenie do chaty wojennej w Wietnamie, które nie zostało wprowadzone do produkcji wystarczająco szybko, aby można je było wykorzystać.

Zbyt „egzotyczny” do użycia

Pan Serneney powiedział, że opracował także wyrzutnie rzutek, które wyglądały jak chodzące laski i parasole, a także urządzenie, które wpasowało się w świetlówkę i rozprzestrzeniało biologiczną truciznę po włączeniu światła. Później powiedział dziennikarzom, że z łatwością „zabierze” ponad 100 dziennikarzy i członków personelu, a także policjantów, senatorów i opinię publiczną.

Pan Senseney został wezwany do wyjaśnienia w dalszym dochodzeniu komitetu, dlaczego CIA nie zastosowało się do nakazu prezydenckiego z 1969 r., Aby zniszczyć broń biochemiczną.

Według świadków w ciągu ostatnich trzech dni agencja odkryła na początku tego roku około 11 gramów śmiertelnej toksyny ze skorupiaków w magazynie w jednym z laboratoriów w Waszyngtonie. Ten materiał powinien zawierać piwo. zniszczony na warunkach rozkazu prezydenckiego sformułowanego w listopadzie 1969 r. i wysłany do agencji federalnych w lutym 1970 r.

Dr Nathan Gordon, urzędnik agencji odpowiedzialny za truciznę, zeznał, że postanowił przenieść toksynę z Fort Detrick do laboratorium agencji w 1970 roku po otrzymaniu telefonu od pana Senseneya oferującego mu zapasy.

Pan Senseney zaprzeczył dziś, że kiedykolwiek zadzwonił. Powiedział, że nie wie, dlaczego toksyna nie została zniszczona, ale stwierdził, że tak było, ponieważ agencja chciała, aby została zachowana.

Znaleziono rozbieżność

Po dzisiejszej sesji nadal nie było jasne, dlaczego 11 gramów było pod ręką w 1975 r., Ponieważ inwentaryzacje wykonane w 1970 r. Wykazały, że agencja dysponowała zapasami wynoszącymi jedynie około 5,9 gramów.

Senator Richard S. Scheweicher, republikanin Pensylwanii, zasugerował w swoim pytaniu, że inni agenci federalni mogli ukradkiem uniknąć prezydenckiego porządku, wysyłając zapasy toksyny do CIA

Komisja będzie kontynuować śledztwo, powiedział jej przewodniczący Senator Frank Church, Demokrata Idaho.

DANE AUTORAIan Greenhalgh

Ian Greenhalgh jest fotografem i historykiem, szczególnie interesującym się historią wojskową i prawdziwymi przyczynami konfliktów.

Studia historyczne i doświadczenie w branży medialnej dały mu wgląd w wykorzystanie środków masowego przekazu jako twórcy konfliktów we współczesnym świecie.

Jego ulubione dziedziny badań obejmują sponsorowany przez państwo terroryzm, rzeczywistość produkowaną przez media oraz rolę służb wywiadowczych w manipulowaniu populacjami i postrzeganiu wydarzeń.iangreenhalgh1@sky.comUJAWNIENIA: Wszystkie treści zawarte w niniejszym dokumencie są własnością autora. Wyrażone opinie niekoniecznie są poglądami VT, autorów, podmiotów stowarzyszonych, reklamodawców, sponsorów, partnerów lub techników. Niektóre treści mogą mieć charakter satyryczny. Wszystkie zawarte zdjęcia są w pełni odpowiedzialne za autora i NOT VT. za: https://www.veteranstoday.com/2020/03/22/russia-us-army-israel-using-low-dose-sarin-gas-to-supplement-cv19-deaths/

Źródło: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/03/23/rosja-armia-usa-izrael-uzywaja-gazu-sarin-o-niskiej-dawce-w-celu-uzupelnienia-zgonow-cv19-zaktualizowano/#more-18058

Please follow and like us: